logo

Objęcie udziałów LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. przez RC Remo Sp. z o.o. oraz CBA Racer Sp. z o.o.
Raport nr 89/20052005-12-02

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż w dniu 1 grudnia 2005 roku spółki RC Remo Sp. z o.o. i CBA Racer Sp. z o.o., w zamian za wniesiony aport, objęły w podwyższonym kapitale zakładowym spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. odpowiednio: - 2.834 udziały za kwotę 1.417 tys. PLN, - 2.532 udziały za kwotę 1.266 tys. PLN. W wyniku transakcji RC Remo Sp. z o.o. stała się właścicielem 39,2% udziałów LOTOS Park Technologiczny, zaś CBA Racer Sp. z o.o. weszła w posiadanie 35% udziałów ww. spółki. Wartość nominalna jednego udziału wynosi 500 PLN. Łączna wartość nominalna objętych przez spółki 74,2% udziałów wynosi 2.683 tys. PLN. Spółki RC Remo i CBA Racer prowadzą działalność w ramach grupy kapitałowej Rafinerii Czechowice SA, która posiada 100% ich udziałów. Grupa LOTOS SA posiada 80,04% akcji Rafinerii Czechowice S.A. oraz 12,5% udziałów w spółce LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o.). Opisywana transakcja wynika z realizowanego programu porządkowania struktury Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS SA oraz programu restrukturyzacji Rafinerii Południowych. Aktywa finansowe będące przedmiotem transakcji uznano za znaczące ze względu na fakt, iż objęte udziały stanowią powyżej 20% udziałów spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.