logo

Zmiana warunków umowy znaczącej.
Raport nr 95/20052005-12-29

W związku z treścią raportu bieżącego nr 75/2005 z dnia 22 września 2005 r. o decyzji w sprawie zaprzestania przerobu ropy przez Rafinerię Czechowice z dniem 31 marca 2006 r. oraz w nawiązaniu do opisanej w Prospekcie Emisyjnym Grupy LOTOS SA (pkt. 10.5.1., str. 147) umowy znaczącej na zakup ropy naftowej z dnia 21 grudnia 2004 r. zawartej pomiędzy Rafinerią Czechowice SA (spółką w 80,04% zależną od Emitenta) a PGNiG SA, Zarząd Grupy LOTOS SA informuje o podpisaniu w dniu 28 grudnia 2005 r. pomiędzy Rafinerią Czechowice SA a PGNiG SA Aneksu, który skraca okres obowiązywania wyżej wspomnianej umowy do dnia 31 marca 2006 r. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest Art. 56 ust.1 pkt.1 Ustawy o ofercie publicznej.