logo

Zestawienie rezerw ropy naftowej oraz gazu ziemnego
Raport nr 2008-10-17

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje do publicznej informacji zestawienie wielkości rezerw ropy naftowej oraz gazu ziemnego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. oszacowaną zgodnie z klasyfikacją SPE (Society of Petroleum Engineers/World Petroleum Council Classification).

Podstawą przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.