logo

Zestawienie rezerw ropy naftowej oraz gazu ziemnego - uzupełnienie informacji
Raport nr 55/20082008-10-30

Zarząd Grupy LOTOS S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2008 z dnia 17 października 2008 roku w którym przekazane zostały dane odnośnie rezerw ropy naftowej oraz gazu ziemnego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. informuje iż w ww. raporcie ujęto poziomy rezerw ropy naftowej i gazu ziemnego na dzień 1 stycznia 2008 roku wynikające z udziałów w koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych posiadanych przez spółki Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na dzień 17 października 2008 roku.

Podstawą przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.