logo

Finalizacja zakupu udziałów w norweskich koncesjach wydobywczych obejmujących złoże Yme
Raport nr 67/20082008-12-30

Zarząd Grupy LOTOS S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2008 z dnia 23 października 2008 roku informuje, że po spełnieniu wszystkich warunków zawieszających z dniem 30 grudnia 2008 roku spółka LOTOS Exploration and Production  Norge AS nabyła wszelkie prawa i obowiązki związane z własnością 10% udziałów w koncesjach wydobywczych nr 316, 316B, 316CS i 316DS na Morzu Północnym.
Zakupione od spółki Det Norske Oljeselskap ASA koncesje obejmują złoże YME, znajdujące się w odległości 110 km od brzegu w południowej części norweskiego sektora Morza Północnego, wraz z dodatkowym obszarem poszukiwawczym. Rozpoczęcie wydobycia ze złoża planowane jest na drugą połowę 2009 r.

Wartość transakcji wyniosła 390 mln NOK (tj. 163.917 tys. pln wg średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 30 grudnia 2008 r.). Około 30% ceny pokrywa przejęcie praw do odliczeń podatkowych przysługujących sprzedającemu z tytułu poniesionych inwestycji. Wynagrodzenie zostało dodatkowo powiększone o kwotę wynikającą z poniesionych przez spółkę Det Norske Oljeselskap ASA nakładów inwestycyjnych (przypadających na 10% udział w złożu Yme) w okresie od stycznia 2008 roku do dnia 30 grudnia 2008 r., których wielkość wynosi ok. 180 mln NOK (tj. 75.654 tys. pln wg średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 30 grudnia 2008 roku). Pozostałe nakłady inwestycyjne (przypadające na 10% udział w złożu Yme) przed uruchomieniem produkcji na złożu szacowane są na 50 mln USD (tj. 146.465 tys. zł wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień  zawarcia transakcji, tj 30 grudnia 2008 r.).

Opisywana transakcja jest drugim w tym roku zakupem udziałów w złożu Yme dokonanym przez spółkę LOTOS Exploration and Production Norge AS (raporty bieżące nr 23/2008 oraz 48/2008). W wyniku finalizacji obydwu tegorocznych transakcji LOTOS Exploration and Production Norge AS stała się posiadaczem łącznie 20% udziału w złożu Yme, któremu odpowiadają zasoby wydobywalne ropy naftowej (szacunek operatora złoża, firmy Talisman) na poziomie 13,6 mln baryłek (ok. 1.800 tys. ton).

Podstawą przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.