logo

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane operacyjne oraz finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za czwarty kwartał 2008 roku oraz 2008 rok
Raport nr 3/20092009-02-04

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wybrane szacunkowe dane operacyjne oraz finansowe dotyczące Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za czwarty kwartał 2008 roku oraz 2008 rok. Przedstawione w komunikacie dane dotyczące Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. mają charakter szacunkowy i mogą się różnić od ostatecznych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A., których publikacja odbędzie się w dniu 2 marca 2009 roku.

Podstawą przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.