logo

Informacja o transakcji dokonanej na akcjach Spółki przez osobę pełniącą funkcję kierowniczą i posiadającą stały dostęp do informacji poufnych w roku 2005.
Raport nr 1.06.20062006-01-27

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż w dniu 27 stycznia 2006 roku otrzymał informację o transakcji na akcjach Spółki dokonanej w roku 2005 przez osobę pełniącą w Grupie LOTOS SA funkcję kierowniczą, która posiada stały dostęp do informacji poufnych oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jej rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej. Ww. osoba w ofercie pierwotnej w dniu 4 czerwca 2005 roku na rynku podstawowym nabyła 278 akcji Grupy LOTOS SA za cenę 29 PLN za jedną akcję. Tym samym łączna wartość transakcji nie przekroczyła progu 5000 Euro. Informacja została sporządzona w dniu 26 stycznia 2006 roku w Gdańsku.