logo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA
Raport nr 1.07.20062006-01-30

Zarząd Grupy LOTOS SA na podstawie §5 ust.1 pkt.21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 209 rok 2005, poz. 1744) informuje, iż w dniu 30 stycznia 2006 roku uchwałami NWZ Grupy LOTOS SA ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA odwołani zostali następujący jej członkowie: 1. Cezary Nowosad – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2. Janusz Rachoń – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 3. Katarzyna Dawidczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej, 4. Grzegorz Urban – Członek Rady Nadzorczej, 5. Anna Andrzejczak – Członek Rady Nadzorczej, 6. Piotr Krupa – Członek Rady Nadzorczej, 7. Robert Karwowski – Członek Rady Nadzorczej. Jednocześnie Zarząd Grupy LOTOS SA na podstawie §5 ust.1 pkt.22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 209 rok 2005, poz. 1744) informuje, iż w dniu 30 stycznia 2006 roku uchwałami NWZ Grupy LOTOS SA do składu rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA zostały powołane następujące osoby: 1. Jan Szomburg – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2. Jacek Tarnowski – Członek Rady Nadzorczej, 3. Henryk Siodmok – Członek Rady Nadzorczej, 4. Jan Stefanowicz – Członek Rady Nadzorczej, 5. Grzegorz Szczodrowski – Członek Rady Nadzorczej. Nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS oraz nie prowadzą działalności poza przedsiębiorstwem Spółki Grupa LOTOS SA, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Funkcje wszystkich nowo powołanych członków zostaną ustalone na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej w nowym składzie. Kwalifikacje oraz zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych członków Rady Nadzorczej zostaną przekazane w formie uzupełnienia do bieżącego raportu niezwłocznie po otrzymaniu tych informacji przez Spółkę. Dodatkowo Zarząd Grupy LOTOS SA na podstawie §39 ust.1 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 209 rok 2005, poz. 1744) informuje, iż w obradach NWZ Grupy LOTOS SA, które rozpoczęły się o godzinie 12.00 w dniu 30 stycznia 2006 roku została ogłoszona przerwa, która zakończyła się o godzinie 16.15 tego samego dnia.