logo

Informacja o transakcji dokonanej na akcjach Spółki przez osobę wchodzącą w skład organów zarządzających Grupy LOTOS SA.
Raport nr 1.08.20062006-01-31

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż w dniu 31 stycznia 2006 roku otrzymał informację o transakcji na akcjach Spółki dokonanej w roku 2005 przez osobę wchodzącą w skład organów zarządzających Grupy LOTOS SA Ww. osoba w ofercie pierwotnej w dniu 4 czerwca 2005 roku na rynku podstawowym nabyła 386 akcji Grupy LOTOS SA za cenę 29 PLN za jedną akcję. Tym samym łączna wartość transakcji nie przekroczyła progu 5000 Euro. Informacja została sporządzona w dniu 30 stycznia 2006 roku w Gdańsku.