logo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy LOTOS SA z dnia 30 stycznia 2006 roku.
Raport nr 1.09.20062006-01-31

Zarząd Grupy LOTOS SA przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupy LOTOS SA w dniu 30 stycznia 2006 roku. Uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPY LOTOS SA z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1-5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: § 1 Obowiązki Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierza się Panu Pawłowi Adamkowi. Uchwała numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPY LOTOS SA z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie ogłoszenia przerwy w Zgromadzeniu do godziny 16.15. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala ogłoszenie przerwy w Zgromadzeniu do godziny 16.15. Uchwała numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPY LOTOS SA z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo na Walnym Zgromadzeniu przedstawicieli mediów. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie § 3 ust. 7 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS SA uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie wyraża zgody na obecność przedstawicieli mediów w trakcie obrad Zgromadzenia w dniu 30 stycznia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPY LOTOS SA z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt. 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej Pana Grzegorza Urbana. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPY LOTOS SA z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt. 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej Panią Annę Andrzejczak. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPY LOTOS SA z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt. 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej Pana Piotra Krupę. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPY LOTOS SA z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt. 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej Pana Roberta Karwowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPY LOTOS SA z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt. 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej Pana Janusza Rachonia – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPY LOTOS SA z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt. 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej Pana Cezarego Nowosada – Przewodniczącego Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPY LOTOS SA z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt. 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej Panią Katarzynę Dawidczyk – Sekretarza Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPY LOTOS SA z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej na siedmiu członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPY LOTOS SA z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej -powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt. 4 i § 11 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Powołuje się Pana Jana Szomburga na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej na dalszy okres trwania VI kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPY LOTOS SA z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt. 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Powołuje się Pana Jana Stefanowicza do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej na dalszy okres trwania VI kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPY LOTOS SA z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt. 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Powołuje się Pana Henryka Siodmok do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej na dalszy okres trwania VI kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPY LOTOS SA z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt. 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Powołuje się Pana Grzegorza Szczodrowskiego do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej na dalszy okres trwania VI kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPY LOTOS SA z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt. 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Powołuje się Pana Jacka Władysława Tarnowskiego do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej na dalszy okres trwania VI kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPY LOTOS S.A. z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 10 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: § 1 W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany: 1) w §1 ust. 3 Statutu Spółki w zdaniu drugim skreśla się słowa: "Grupa LOTOS SA" i wpisuje słowa: "Grupa LOTOS S.A." 2) w §13 Statutu Spółki dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "4. Zarząd zobowiązany jest do przedstawiania Radzie Nadzorczej strategii wieloletnich spółek zależnych". § 2 Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 upoważnia Radę Nadzorczą Grupy LOTOS S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą uchwałą. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania. Uchwała numer 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPY LOTOS SA z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w Regulaminie Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie §8 ust. 7 Statutu Spółki oraz § 11 ust 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A. uchwala, co następuje. § 1 W Regulaminie Walnych Zgromadzeń wprowadza się następujące zmiany polegające na: 1) skreśleniu w §5 ust. 1 Regulaminu dotychczasowej treści zdania pierwszego i wpisaniu nowej o brzmieniu; "Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wskazany przez niego Członek Rady, a w razie jego nieobecności Prezes Zarządu bądź inna osoba wyznaczona przez Zarząd." 2) dodaniu w § 5 ust. 6 po słowie "...mniejszościowych." zdania o brzmieniu: "W przypadku nieobecności członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej lub biegłego rewidenta Przewodniczący Zgromadzenia winien poinformować akcjonariuszy o jej przyczynach." 3) dodaniu w § 7 ust. 7 o brzmieniu: - "7. Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie." 4) zmianie dotychczasowej numeracji ust. 7 – 13 w §7 Regulaminu, które w związku z dodaniem ust. 7 otrzymują odpowiednio numerację od 8 do 14. § 2 Zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń, o których mowa w § 1, wchodzą w życie 14 dni od podjęcia tej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarząd Grupy LOTOS SA informuje również, iż pełnomocnik Advisors` Inner Circle – Acadian Emerging Markets Portfolio – Akcjonariusza zgłosił sprzeciwy wobec uchwał numer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §39 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 209 rok 2005, poz. 1744)