logo

Przyznanie LOTOS Norge AS udziałów w koncesji PL 556
Raport nr 6/20102010-01-20

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 19 stycznia 2010 r. w wyniku rozstrzygnięcia rundy prekwalifikacyjnej APA 2009 spółce LOTOS Exploration and Production Norge AS (w 100% zależnej od Petrobaltic S.A., w którym Grupa LOTOS S.A. posiada 99,32,% kapitału akcyjnego) przyznany został 50% udział oraz status operatora w koncesji PL 556 zlokalizowanej w obszarze Morza Norweskiego. Pozostałe 50% udziałów w ww. koncesji przyznane zostało spółce Skeie Energy AS.


Zgodnie z programem prac koncesji w pierwszym roku od jej otrzymania planowane jest przeprowadzenie prac analitycznych na podstawie których podjęta zostanie decyzja o ewentualnym wykonaniu otworu poszukiwawczego. Szacunkowe koszty związane z ww. pracami analitycznymi, przypadające na 50% udział w koncesji, wynoszą ok. 6 mln NOK (tj. ok. 2,96 mln PLN wg średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 20 stycznia 2010 roku).


Podstawą przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.