logo

Powołanie osób nadzorujących – informacja uzupełniająca
Raport nr 1.10.20062006-01-31

W celu uzupełnienia informacji przekazanych w raporcie bieżącym nr 7/2006 z dnia 30 stycznia br. Zarząd Grupy LOTOS SA na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 209 rok 2005, poz. 1744) podaje do wiadomości kwalifikacje oraz zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA: 1. Jan Szomburg – Przewodniczący Rady Nadzorczej Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 1974 – 1990 pracownik naukowo – dydaktyczny na Wydziale Ekonomiki Transportu UG. Współtwórca I programu powszechnej prywatyzacji, a od 1991 r. członek Komitetu Sterującego Programu Powszechnej Prywatyzacji. Współzałożyciel, a następnie Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. W latach 1990 – 1994 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Banku Polskiego Banku Rozwoju. Jednocześnie w latach 1991 – 1993 powierzono mu stanowisko doradcy ministra przekształceń własnościowych. Do roku 1996 uczestniczył w pracach Rady Przekształceń Własnościowych przy Prezesie Rady Ministrów, a następnie jej przewodniczył. W latach 1997 – 1998 doradzał w rządzie premiera Jerzego Buzka. Od roku 2000 działał w Radzie Polityki Regionalnej Państwa, a także w Radzie Strategii Społeczno-Gospodarczej przy premierze. W ubiegłym roku zainicjował Kongres Obywatelski oraz Polskie Forum Obywatelskie. W 1999 laureat Złotego Krzyża Zasługi za osiągnięcia naukowe, autor licznych publikacji w zakresie transformacji gospodarczej. Członek w Radach Nadzorczych: Nafty Polskiej SA (1998), Stalexport SA (1998 – 2001), PTE PZU SA (1998 – 2002), BRE BANK SA (od 1998). 2. Jacek Tarnowski – Członek Rady Nadzorczej Absolwent Wydziału Ekonomiki Transportu na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1989 – 1992 kierował biurem zagranicznym KK NSZZ "Solidarność". Twórca, dyrektor ekonomiczny Radia Plus Gdańsk w latach 1992 – 2004, a następnie prezes zarządu Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Aktualnie szef gabinetu premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Sprawował funkcję członka Rad Nadzorczych w spółkach Radmor i Word Trade Center Gdynia (1998 – 2002), w Porozumieniu Programowym Stacji Radiowych PLUS, Telewizji "Amber"(2001 – 2002), a od miesiąca jako przedstawiciel delegowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa zasiada w Radzie Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu. W roku 2002 piastował funkcję Radnego Miasta Sopotu, przewodnicząc jednocześnie komisji polityki gospodarczej oraz uczestnicząc w pracach komisji kultury i komisji przestrzegania prawa. Od 1995 roku Konsul Honorowy Republiki Francuskiej w Trójmieście. Członek Związku Kawalerów Maltańskich. 3. Henryk Siodmok – Członek Rady Nadzorczej W 1996 roku ukończył program MBA, a w 2003 roku uzyskał tytuł doktora w Szkole Głównej Handlowej. Dyrektor Działu Rozwoju na Wschodnią Europę w spółce Tenneco Automotive w latach 1996 – 1997, następnie prezes zarządu Fabryki Lin i Drutu "Drumet" SA do roku 2000, kiedy to objął stanowisko prezesa w Carman Polska Sp. z o.o. W roku 2003 powierzono mu funkcję wiceprezesa US Pharmacia Sp. z o.o. i szefa ds. Sprzedaży, Finansów, Kadr, Informatyki, Rozwoju i Administracji. W 2004 roku piastował funkcję prezesa spółki Power Media Sp. z o.o. Wybrany na członka Rady Nadzorczej Tenneco Automotive Polska (1996 – 1997). 4. Jan Stefanowicz – Członek Rady Nadzorczej Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, radca prawny i adwokat, wykładowca prawa handlowego i cywilnego. Od 1998 roku założyciel i wspólnik Kancelarii Juris. W latach 1989 – 1992 piastował urząd Przewodniczącego Komisji Krajowej Rady Radców Prawnych. Od 1992 r. członek, a następnie przewodniczący Komisji Prawa Gospodarczego w Centrum im. Adama Smitha, realizując także obsługę prawną zespołu ministra Olechowskiego ds. restrukturyzacji i prywatyzacji sektora naftowego. W latach 1994 – 1999 ekspert ds. legislacji w BCC. Współtwórca Konstytucji RP, autor projektów ustaw, opinii prawnych i opracowań na zlecenie m.inn. Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Biura Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości, Instytutu Górnictwa Odkrywkowego, a także licznych publikacji z dziedziny prawa. Członek Rady Fundacji "Ius et Lex". 5. Grzegorz Szczodrowski – Członek Rady Nadzorczej. Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego, od 1994 roku – pracownik naukowy Katedry Polityki Gospodarczej UG, w 1994 roku stażysta w Agder College w Norwegii, od 1997 roku pracownik naukowo – dydaktyczny w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, wykładowca w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów i Szkole Wyższej im. B. Jańskiego w Warszawie na Wydziale Zamiejscowym w Elblągu. Członek rady Wydziału Ekonomicznego UG w latach 1999 – 2002 i ponownie od roku 2005. Autor wielu publikacji książkowych z zakresu transformacji systemowej i przeobrażeń gospodarczych, a także artykułów naukowych. Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Organizator Konferencji pt. "Monopole naturalne i nienaturalne" (1996), Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Polityki Ekonomicznej (1994), Konferencji Młodych Pracowników Nauki i Studentów "Polityka gospodarcza w teorii i praktyce" (2000), moderator konferencji Forum Wspierania Przedsiębiorczości pt. "Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki" (2002), współorganizator The 8th Conference of Young Economists: "Unification of European Economies: Opportunities and Threats" (2003) oraz “Enterprise and its Environment: Changes and Prospects" (2004). W 2005 roku sprawował funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego XI KNME "Rozwój i polityka gospodarcza Polski w UE".