logo

Informacja o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki przez osobę pełniącą funkcję prokurenta w Grupie LOTOS SA.
Raport nr 7/20112011-02-01

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu 31 stycznia 2011 roku otrzymał informację o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych w roku 2010 przez osobę pełniącą funkcję prokurenta w Grupie LOTOS S.A.

Ww. osoba w dniu 16 września 2010 r. nabyła 200 akcji Grupy LOTOS SA za cenę 31,20 zł, a następnie w dniu 7 grudnia 2010 roku zbyła ww. akcje za cenę 33,17. Obie transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym podczas sesji zwykłej.
Łączna wartość transakcji nie przekroczyła progu 5000 Euro. Informacja została sporządzona w dniu 31 stycznia 2011 roku w Katowicach.
Na dzień przekazania raportu wspomniana osoba nie pełni funkcji prokurenta w Spółce.

Podstawą prawną przekazania raportu jest art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r.