logo

Szacunki wybranych czynników mających istotny wpływ na wyniki Grupy LOTOS S.A. za 3 kwartał 2011 roku.
Raport nr 30/20112011-10-26

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje w załączeniu szacunki wybranych czynników mają cych istotny wpływ na wyniki Grupy LOTOS S.A. za 3 kwartał 2011 roku.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539).