logo

Terminy przekazywania przez Grupę LOTOS S.A. raportów okresowych w 2007 roku.
Raport nr 1.04.20072007-01-23

Na podstawie § 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 209 rok 2005, poz. 1744) Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2007 roku: 1. Raporty kwartalne Raport kwartalny jednostkowy Grupy LOTOS S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. zgodnie z § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 209 rok 2005, poz. 1744). IV kwartał 2006 roku 28 lutego 2007 roku I kwartał 2007 roku 15 maja 2007 roku II kwartał 2007 roku 13 sierpnia 2007 roku III kwartał 2007 roku 13 listopada 2007 roku 2. Raport półroczny za I półrocze 2007 roku Półroczny raport jednostkowy Grupy LOTOS S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. zgodnie z § 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 209 rok 2005, poz. 1744). Skonsolidowany raport półroczny 20 września 2007 roku 3. Raporty roczne za 2006 rok Raport roczny jednostkowy za 2006 rok 17 kwietnia 2007 roku Skonsolidowany raport roczny za 2006 rok 17 kwietnia 2007 roku.