logo

Zmiana metodologii liczenia modelowej marży rafineryjnej Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 25/20132013-10-29

W celu umożliwienia oceny wpływu zmian cen surowców i produktów na rynkach światowych na zyskowność rafinerii Grupy LOTOS S.A. Spółka podaje zaktualizowany model marży rafineryjnej dla 3 kwartału 2013 r.

Podstawą przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.

Nowa metodologia liczenia modelowej marzy rafineryjnej Grupy LOTOS SA