logo

Spełnienie się warunków zawieszających z umowy LOTOS Exploration & Production Norge z Centrica Norge z dnia 18 października 2013 roku
Raport nr 33/20132013-12-18

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2013 z dnia 5 listopada 2013 roku, dotyczącego zawarcia przez LOTOS Exploration & Production Norge - podmiot zależny spółki LOTOS Petrobaltic, umowy warunkowej z Centrica Norge będącego podmiotem zależnym brytyjskiej spółki Centrica Plc., w sprawie zakupu pakietu aktywów Heimdal na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że Spółka otrzymała zgodę organów administracyjnych w Norwegii na transakcję zakupu aktywów Heimdal i z dniem dzisiejszym, tj. 18 grudnia 2013 roku spełniły się wszystkie warunki zawieszające wyżej wymienionej umowy.
Zamknięcie transakcji zakupu pakietu aktywów Heimdal nastąpi 30 grudnia 2013 roku.
Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest  Art. 56 ust.1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej.