logo

Skorygowana struktura kapitału zakładowego LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o.
Raport nr 1.07.20072007-01-31

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2007 z dnia 5 stycznia br. Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 19 stycznia 2007 roku, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, prawidłowej struktury kapitału zakładowego LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. (zależnej od Grupy LOTOS S.A. w 27,45%). Prawidłowa struktura kapitału zakładowego spółki LOTOS Park Technologiczny kształtuje się następująco: - LOTOS Jasło S.A. posiada 9.866 udziałów o łącznej wartości 4.933 tys. PLN - Grupa LOTOS S.A. posiada 9.500 udziałów o łącznej wartości 4.750 tys. PLN, - LOTOS Czechowice S.A. (Grupa LOTOS S.A. posiada 80,04% kapitału akcyjnego LOTOS Czechowice S.A.) posiada 9.782 udziałów o łącznej wartości 4.891 tys. PLN, - CBA RACER Sp. z o.o. (spółka zależna LOTOS Czechowice S.A.) posiada 2.532 udziałów o łącznej wartości 1.266 tys. PLN, - LOTOS Serwis Sp. z o.o. (spółka w pełni kontrolowana przez Grupę LOTOS S.A.) posiada 2.834 udziałów o łącznej wartości 1.417 tys. PLN, - Kolaja&Partners Sp. z o.o. posiada 100 udziałów o łącznej wartości 50 tys. PLN. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie – informacje poufne.