logo

Spełnienie warunków zawieszających umowę o nabyciu aktywów wydobywczych w obszarze Sleipner zawartą pomiędzy LOTOS Norge Exploration and Production AS i ExxonMobil Exploration and Production Norway AS związanych z pozyskaniem norweskich zgód administracyjnych
Raport nr 35/20152015-12-22

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 30/2015 z dnia 31 października 2015 roku, dotyczącego umowy nabycia pakietu aktywów o znacznej wartości w obszarze Sleipner na norweskim Szelfie Kontynentalnym przez LOTOS Exploration and Production Norge (spółką zależną Emitenta, należącą do Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic), Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu 22 grudnia 2015 r. powziął informację o spełnieniu  warunków zawieszających ww. umowę, związanych z  uzyskaniem wymaganych zgód administracyjnych Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Ropy w Norwegii. Zamknięcie transakcji planowane jest do  31 grudnia 2015 roku.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.