logo

Nabycie przez LOTOS Mazowsze S.A. udziałów spółki KRAK GAZ Sp. z o.o. - korekta
Raport nr 1.12.20072007-03-28

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w raporcie bieżącym nr 12 z dnia 27 marca 2007 roku błędnie została podana łączną wartość nominalna udziałów spółki KRAK-GAZ Sp. z o.o. Było: … Udziały, których dotyczy powyższa transakcja, o łącznej wartości nominalnej 34.500 tys. zł są równe i niepodzielne, stanowią 100% kapitału zakładowego KRAK-GAZ Sp. z o.o. oraz są traktowane przez LOTOS Mazowsze S.A. jako inwestycja długoterminowa… Powinno być: … Udziały, których dotyczy powyższa transakcja, o łącznej wartości nominalnej 3.450 tys. zł są równe i niepodzielne, stanowią 100% kapitału zakładowego KRAK-GAZ Sp. z o.o. oraz są traktowane przez LOTOS Mazowsze S.A. jako inwestycja długoterminowa… Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.