logo

Złożenie skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku
Raport nr 8/20162016-02-04

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2015 z dnia 14 października 2015 roku oraz raportu bieżącego nr 1/2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku, Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje o złożeniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku utrzymującą w mocy decyzję wydaną przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy („UKS”).

Decyzja UKS określiła wysokość zobowiązania w podatku od towarów i usług za okres styczeń – grudzień 2010 roku oraz wykazała zaległości w kwocie 48,4 mln zł. Spółka uiściła kwotę zaległości w dniu 30 września 2015 roku wraz z odsetkami w kwocie 28,3 mln zł.   

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku.