logo

Szanowni Państwo,

z satysfakcją pragnę podzielić się z Państwem głównymi założeniami strategii Grupy Kapitałowej LOTOS na lata 2011-15 oraz kierunkami rozwoju do 2020 roku, które zostały zawarte w niniejszej publikacji. Jest to realistyczna wizja wzrostu wartości koncernu LOTOS w najbliższym dziesięcioleciu. Będzie to rozwój zrównoważony, oparty na trwałych fundamentach dotychczasowych dokonań i jednocześnie śmiało otwierający nowe kierunki
ekspansji.

Zrównoważony rozwój stał się doktryną planowania od lat skutecznie stosowaną przez Zarząd Grupy LOTOS S.A. Ogromna inwestycja – Program 10+, którego realizacja dobiega końca, tworzy mocne fundamenty trwałego, systematycznego, innowacyjnego i proekologicznego wzrostu. Jest to dobra pozycja startowa do budowy dużego koncernu naftowego, którym staje się LOTOS.

Ta strategiczna „mapa drogowa” doprowadza nas aż do roku 2020. Do tego czasu LOTOS będzie dysponować własnymi zasobami, stanowiącymi ekwiwalent 330 mln baryłek ropy naftowej oraz zwiększy wydobycie do 100 tys. baryłek dziennie (5 mln ton rocznie). Program rosnącego wydobycia obejmuje bliskie geograficznie regiony o niskim poziomie ryzyka. LOTOS ma osiągnąć 30% udziału w krajowym rynku paliw oraz sprzedaż przewyższającą
o 15% własny potencjał produkcyjny.

W tym okresie nakłady inwestycyjne, poniesione w ramach realizacji Programu 10+, wpłyną na wzrost produkcji wysokomarżowych paliw oraz najwyższej jakości olejów i innych produktów ropopochodnych. Innymi słowy, LOTOS będzie jednym z najnowocześniejszych koncernów naftowych w Europie z konsekwentnie rosnącymi udziałami w rynku. Tworzącym nową wartość dla akcjonariuszy, skutecznie zarządzanym i przyjaznym dla środowiska. Międzynarodową pozycję koncernu LOTOS wzmocni energiczna aktywność w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.

Mam nadzieję, że zaprezentowana strategia spotka się z Państwa zainteresowaniem i aprobatą.

Z poważaniem,
Paweł Olechnowicz

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Grupa LOTOS S.A.

Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na lata 2011- 2015 oraz kierunki rozwoju do 2020 roku obowiązują od 1 stycznia 2011 roku.

Pobierz: LOTOS Strategia 2011-2015