logo

30 czerwca br., podczas wznowionych po przerwie obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało Panią Magdalenę Bohusz-Boguszewską ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji, powołując na jej miejsce Panią Katarzynę Iskra, jako Członka Rady Nadzorczej.

Ogólne

30 czerwca br., podczas wznowionych po przerwie obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało Panią Magdalenę Bohusz-Boguszewską ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji, powołując na jej miejsce Panią Katarzynę Iskra, jako Członka Rady Nadzorczej.

Pani Katarzyna Iskra jest absolwentką Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek prawo), Studium Prawa Niemieckiego (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Od 2008 r. zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie zdobywała doświadczenie na różnych stanowiskach w zakresie procesów przekształceń własnościowych, innowacyjności i rozwoju oraz nadzoru właścicielskiego. Obecnie pełni funkcję Radcy Ministra w Departamencie Spółek Kluczowych.

Posiada doświadczenie z zakresu prawa spółek oraz nadzoru właścicielskiego zdobyte również w organach nadzoru spółek prawa handlowego, w tym m.in. jako pełniąca funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej spółek Totalizator Sportowy Sp. z o.o. oraz spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., członka Rady Nadzorczej spółki Elektrownia Chorzów S.A. oraz członka Rady Nadzorczej spółki Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych LUMEL S.A.

Obecnie pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa – Kraków S.A.

Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55, e-mail: media@grupalotos.pl