logo

Rekordowe wyniki finansowe, innowacyjne projekty oraz konsekwentne ograniczanie wpływu na środowisko – to tylko niektóre z osiągnięć 2017 roku zaprezentowane w najnowszym raporcie zintegrowanym Grupy Kapitałowej LOTOS. Gdański koncern już po raz dziewiąty podsumowuje efekty działalności biznesowej oraz swój wpływ na otoczenie społeczno-środowiskowe.

Ogólne

Rekordowe wyniki finansowe, innowacyjne projekty oraz konsekwentne ograniczanie wpływu na środowisko – to tylko niektóre z osiągnięć 2017 roku zaprezentowane w najnowszym raporcie zintegrowanym Grupy Kapitałowej LOTOS. Gdański koncern już po raz dziewiąty podsumowuje efekty działalności biznesowej oraz swój wpływ na otoczenie społeczno-środowiskowe.

LOTOS od lat jest liderem dobrych praktyk w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju oraz transparentnej komunikacji z interesariuszami. Jako pierwsza firma w Polsce, już 10 lat temu, podjął się opracowania raportu zintegrowanego łącząc praktykę raportowania danych finansowych z kwestiami społeczno-środowiskowymi.

Cieszę się, że mogę przekazać Państwu Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2017 – mówi Mateusz A. Bonca, prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. – Jego treść jest najlepszym potwierdzeniem, że zarówno pod względem osiągniętych wyników finansowych, realizacji działań skupionych wokół konsekwentnego wdrażania strategii firmy na lata 2017-2022, jak i zaangażowania w działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju, był to dla spółki bardzo owocny okres.

W najnowszej publikacji spółka kładzie nacisk na głęboką analizę swojej działalności z perspektywy zasobów i rodzajów wzajemnych relacji, które wpływają na zdolność organizacji do tworzenia i utrzymywania wartości. Podsumowanie dokonań 2017 roku odbywa się w raporcie poprzez analizę działań w ramach poszczególnych kapitałów firmy (finansowego, produkcyjnego, intelektualnego, ludzkiego, społecznego, naturalnego) oraz odniesienie osiągniętych wyników do modelu Tworzenia Wspólnej Wartości, który wspiera efektywne zarządzanie organizacją. Obok podsumowania minionego roku, raport skupia się również na perspektywach rozwoju koncernu.

Z każdą edycją raportu specjalnie powołany w tym celu zespół pracowników z całej naszej grupy kapitałowej podejmuje starania, by informacje zawarte w tym dokumencie przygotowywać w sposób przystępny i interesujący dla różnych grup odbiorców – tłumaczy Agnieszka Kowalczyk, dyrektor ds. komunikacji, Grupa LOTOS S.A. – W projekt zaangażowaliśmy również naszych interesariuszy, którzy poprzez ankietę mogli decydować o jakich tematach chcieliby przeczytać w tegorocznej publikacji. Mam nadzieję, że nasz raport on-line spełni oczekiwania informacyjne wszystkich tych, którzy postanowią go odwiedzić, do czego serdecznie zapraszam.

Materiał został opracowany zgodnie z wymogami międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative (GRI G4), zaleceniami Parlamentu Europejskiego oraz wytycznymi International Integrated Reporting Council (IIRC). W raporcie uwzględniono także osiągnięcia firmy w ramach realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które spółki Grupy Kapitałowej LOTOS starają się realizować w ramach Partnerstwa na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ.

Zgodnie z dobrą praktyką LOTOSU raport, podobnie jak w poprzednich latach, został wydany wyłącznie w formie elektronicznej. Stanowi w ten sposób znaczące ułatwienie dla zróżnicowanych grup odbiorców oraz zapewnia możliwość korzystania z licznych funkcjonalności on-line, odpowiadających ich preferencjom. Wśród nich znajdują się m.in. narzędzia społecznościowe pozwalające dzielić się informacjami z innymi odbiorcami oraz wyszukiwarka treści, ułatwiająca szybki dostęp do szczególnie interesujących zagadnień. Dodatkowo elektroniczna publikacja jest przyjazna dla użytkowników i środowiska, m.in. dzięki ułatwieniom dla osób słabo widzących i opcji ekologicznego wydruku.

Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS dostępny jest pod adresem: www.raportroczny.lotos.pl.

***

LOTOS to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. LOTOS wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii, gdzie surowiec przerabiany jest głównie na wysokiej jakości paliwa, w tym paliwa premium – LOTOS Dynamic.

LOTOS to także sieć blisko 500 stacji paliw, dogodnie zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych, we wszystkich aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie całego kraju. LOTOS, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku. Zajmuje też pozycję drugiego spedytora kolejowego w kraju. LOTOS to także czołowy producent asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej.

Dział Komunikacji Zewnętrznej, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. 58 308 83 88, 58 308 72 29, e-mail: media@grupalotos.pl

Udostępnij