logo

Dzięki przeprowadzeniu największej oferty publicznej akcji Grupa LOTOS S.A. znalazła się wśród liderów polskiego rynku kapitałowego 2014 r. Podczas uroczystej gali, 19 lutego br., nagrodę z rąk Pawła Tamborskiego, prezesa Giełdy Papierów Wartościowych odebrał Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A.

Finanse

Dzięki przeprowadzeniu największej oferty publicznej akcji Grupa LOTOS S.A. znalazła się wśród liderów polskiego rynku kapitałowego 2014 r. Podczas uroczystej gali, 19 lutego br., nagrodę z rąk Pawła Tamborskiego, prezesa Giełdy Papierów Wartościowych odebrał Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A.

GPW nagrodziła LOTOS w kategorii rynku akcji właśnie za największą wartość oferty publicznej w ub.r.

Wymagające otoczenie rynkowe nie przeszkodziło spółce w realizacji projektu kluczowego z punktu widzenia długoterminowej strategii rozwoju. Oferta publiczna akcji z zachowaniem prawa poboru, o wartości blisko 1 mld zł, zakończyła się pełnym sukcesem a LOTOS pozyskał kapitał niezbędny do przeprowadzenia inwestycji w segmencie rafineryjnym i wydobywczym.

Środki z emisji zostaną przeznaczone na współfinansowanie projektu EFRA – budowy instalacji opóźnionego koksowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rafinerii w Gdańsku oraz zagospodarowanie bałtyckich złóż gazowych – B4 i B6.

Powstanie kompleksu zapewni głębszy przerób ropy naftowej i wzrost marży rafineryjnej spółki o ok. 2 USD/bbl. LOTOS szacuje, że całkowita wartość Projektu EFRA, w tym wydatki związane z obsługą finansowania tego projektu w okresie budowy i wymaganymi przez banki lokatami rezerwowymi, wyniesie około 2,34 mld zł. Według planów spółki, środki z emisji będą współfinansowały projekt w kwocie 530-650 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest w pierwszym kwartale 2018 roku.

Drugim celem emisyjnym jest współfinansowanie zagospodarowania złóż gazowych B4/B6 na Bałtyku, które charakteryzują się zasobami na poziomie ok. 4 mld m3. Szacowana całkowita wartość nakładów inwestycyjnych ze strony LOTOSU ma wynieść w tym projekcie ok. 800 mln zł (przy czym udział LOTOSU w projekcie wynosi 51%). Zamiarem spółki jest przeznaczenie na współfinansowanie inwestycji środków z emisji w kwocie 350-470 mln zł. Rozpoczęcie produkcji ze złóż planowane jest na przełomie 2017 i 2018 roku.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe.

Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55, e-mail: media@grupalotos.pl