Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

W celu umożliwienia oceny wpływu zmian cen surowców i produktów na światowych rynkach na zyskowność rafinerii Grupa LOTOS S.A. powróciła do publikacji modelowej marży rafineryjnej i udostępniła zaktualizowany, dostosowany do nowej struktury uzysków produktów model kalkulacji marży, uwzględniający zwiększoną kompleksowość przerobu ropy naftowej na skutek realizacji Projektu Efektywnej Rafinacji (Projekt EFRA), a także szeregu pomniejszych inwestycji poprawiających efektywność przerobu, w tym Węzła Odzysku Wodoru.

Zaktualizowana metodyka kalkulacji marży modelowej (wartości prezentowane od 1 stycznia 2021 roku) przedstawia się następująco:

Matematycznie wyrażony wzór na marżę modelową Grupy LOTOS S.A.:

 
Modelowa marża rafineryjna [USD/baryłka] = przychody (produkty z 94% przerobionej ropy = 23% benzyna + 63% diesel + 8% ciężki olej opałowy) – koszty (100% przerobionej ropy naftowej + koszt zużycia gazu ziemnego)


Prezentowany model operuje na uproszczonych założeniach, tj.:

Model marży służy przedstawieniu jedynie hipotetycznej zyskowności rafinerii, działającej w ramach określonej konfiguracji technologicznej, opartej na notowaniach rynku Europy Północno-Zachodniej publikowanych przez Refinitiv.

W konsekwencji wartości prezentowanej marży modelowej nie są tożsame z rzeczywistymi wartościami marży rafineryjnej uzyskiwanymi w podlegającej sezonowości i optymalizacji pracy rafinerii Grupy LOTOS S.A.

Nowa modelowa marża rafineryjna zastępuje poprzednią marżę, publikowaną za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 września 2019 roku. W związku z procesem uruchamiania instalacji Projektu EFRA i zmieniającą się strukturą produktów dotychczasowa modelowa marża rafineryjna przestała przedstawiać zyskowność rafinerii oraz odzwierciedlać strukturę uzysków, przez co jej publikacja została zawieszona w październiku 2019 roku.

Modelowa marża rafineryjna za 2021 rok w USD/bbl

sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź list gru
1,7   2,8  3,4  4,3  3,5  2,5 2,5  3,0       

 

Porównanie dawnej marży modelowej rafinerii Grupy LOTOS (bez Projektu EFRA) oraz nowej marży modelowej Spółki (z Projektem EFRA) i efekt zmiany metodyki obliczania modelowej marży rafineryjnej prezentuje poniższa tabela, za okres od października do grudnia 2020 roku w USD/bbl: 

marża modelowa [USD/bbl] paź-19 lis-19 gru-19 sty-20 lut-20 mar-20 kwi-20 maj-20 cze-20 lip-20

sie-20

wrz-20

paź-20

lis-20

gru-20

poprzednia marża
(bez EFRA)
9,0 3,6 4,4 5,5 5,4 9,6 11,4 1,3 -0,7 1,1 1,2 0,3 1,4 1,1 1,2
nowa marża
(z EFRA)
 13,4 7,9 8,4 8,5 8,0 11,9 13,3 2,7 0,4 2,4 2,3 1,0 1,3 1,1 1,4


Różnica (delta) pomiędzy dawną marżą rafinerii Spółki a obecną marżą, osiąganą po uruchomieniu instalacji EFRA w USD/bbl

wykres z korytarzem