Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

W celu umożliwienia oceny wpływu zmian cen surowców i produktów na światowych rynkach na zyskowność rafinerii Grupa LOTOS S.A. powróciła do publikacji modelowej marży rafineryjnej i udostępniła zaktualizowany, dostosowany do nowej struktury uzysków produktów model kalkulacji marży, uwzględniający zwiększoną kompleksowość przerobu ropy naftowej na skutek realizacji Projektu Efektywnej Rafinacji (Projekt EFRA), a także szeregu pomniejszych inwestycji poprawiających efektywność przerobu, w tym Węzła Odzysku Wodoru.

Zaktualizowana metodyka kalkulacji marży modelowej (wartości prezentowane od 1 stycznia 2021 roku) przedstawia się następująco:

Matematycznie wyrażony wzór na marżę modelową Grupy LOTOS S.A.:

 
Modelowa marża rafineryjna [USD/baryłka] = przychody (produkty z 94% przerobionej ropy = 23% benzyna + 63% diesel + 8% ciężki olej opałowy) – koszty (100% przerobionej ropy naftowej + koszt zużycia gazu ziemnego)


Prezentowany model operuje na uproszczonych założeniach, tj.:

Model marży służy przedstawieniu jedynie hipotetycznej zyskowności rafinerii, działającej w ramach określonej konfiguracji technologicznej, opartej na notowaniach rynku Europy Północno-Zachodniej publikowanych przez Refinitiv.

W konsekwencji wartości prezentowanej marży modelowej nie są tożsame z rzeczywistymi wartościami marży rafineryjnej uzyskiwanymi w podlegającej sezonowości i optymalizacji pracy rafinerii Grupy LOTOS S.A.

Nowa modelowa marża rafineryjna zastępuje poprzednią marżę, publikowaną za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 września 2019 roku. W związku z procesem uruchamiania instalacji Projektu EFRA i zmieniającą się strukturą produktów dotychczasowa modelowa marża rafineryjna przestała przedstawiać zyskowność rafinerii oraz odzwierciedlać strukturę uzysków, przez co jej publikacja została zawieszona w październiku 2019 roku.

Porównanie dawnej marży modelowej rafinerii Grupy LOTOS (bez Projektu EFRA) oraz nowej marży modelowej Spółki (z Projektem EFRA) i efekt zmiany metodyki obliczania modelowej marży rafineryjnej prezentuje poniższa tabela, za okres od października do grudnia 2020 roku w USD/bbl : 

marża modelowa [USD/bbl] paź-19 lis-19 gru-19 sty-20 lut-20 mar-20 kwi-20 maj-20 cze-20 lip-20

sie-20

wrz-20

paź-20

lis-20

gru-20

poprzednia marża
(bez EFRA)
9,0 3,6 4,4 5,5 5,4 9,6 11,4 1,3 -0,7 1,1 1,2 0,3 1,4 1,1 1,2
nowa marża
(z EFRA)
 13,4 7,9 8,4 8,5 8,0 11,9 13,3 2,7 0,4 2,4 2,3 1,0 1,3 1,1 1,4

 

Różnica (delta) pomiędzy dawną marżą rafinerii Spółki a obecną marżą, osiąganą po uruchomieniu instalacji EFRA w USD/bbl

wykres z korytarzem

Modelowa marża rafineryjna za 2021 rok w USD/bbl

sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź list gru
1,7   2,8  3,4  4,3