logo

Dane makroekonomiczne dla sektora naftowego i marża modelowa w czerwcu i 2 kw. 2022 roku

W celu umożliwienia oceny oddziaływania czynników zewnętrznych na wyniki Grupy Kapitałowej LOTOS Grupa LOTOS udostępnia zestawienie danych makroekonomicznych, które stanowią odzwierciedlenie koniunktury sektora rafineryjnego w Europie, tj.:

- notowania cen ropy Brent Dated jako benchmarku dla cen większości gatunków ropy naftowej w obrocie na rynku europejskim
- notowania dyferencjału Brent Dated/Ural Rotterdam 
- notowania cen ropy Ural Rotterdam, które stanowią podstawę obliczania modelowej marży rafineryjnej Spółki
- marże z notowań produktów paliwowych, które składają się na modelową baryłkę produktów uzyskanych w procesie przerobu ropy w gdańskiej rafinerii Spółki i są podstawą dla obliczania marży rafineryjnej Grupy LOTOS S.A.
- kursy walut EUR i USD

Kształtowanie się relacji par wymienionych walut wpływa na wyniki Grupy Kapitałowej LOTOS ze względu na notowanie cen surowca i części cen produktów w USD oraz ze względu na obsługę zadłużenia Grupy denominowanego w tych walutach.

Grupa LOTOS S.A. jako główny surowiec wykorzystuje ropę rosyjską REBCO (Russian Export Blend Crude Oil), znaną na rynku również pod nazwą Ural. W porównaniu z globalnym benchmarkiem Brent REBCO jest ropą cięższą, o wyższej zawartości siarki, i pozwala wyprodukować więcej tzw. średnich destylatów (diesel, paliwo lotnicze).

Brent Dated to notowania ropy naftowej reprezentatywne dla lekkiej, słodkiej ropy wydobywanej na Morzu Północnym. W procesie tworzenia tych notowań brane są pod uwagę ceny takich gatunków ropy jak Brent, Forties, Oseberg i Ekofisk. Pozostałe gatunki ropy naftowej w obrocie na rynku europejskim wyceniane są w postaci tzw. dyferencjałów do notowań Brent Dated.

REBCO, rosyjski benchmark ropy, jest mieszaniną kilku surowych gatunków rop stosowanych w kraju lub wysyłanych na eksport. Ropa rosyjska jest kwaśną ropą, charakteryzującą się średnią ciężkością, o gęstości API około 32 i zawartości siarki około 1,6%.

Cechy tego surowca oznaczają, że zniżka w stosunku do benchmarku ropy Brent jest uzasadniona. Różnica w cenach obu gatunków rop nazywana jest dyferencjałem Ural/Brent (USD/bbl). Spadek ceny ropy Ural w relacji do Brent (tj. wzrost dyferencjału Ural/Brent) wpływa na zwiększenie marży rafineryjnej Grupy LOTOS. 

* Gęstość API (ang. API gravity) – skala gęstości ropy naftowej opracowana przez American Petroleum Institute (API). Wyższa gęstość API, oznacza lżejszą ropę. Ropy lekkie mają gęstość API 38 stopni lub więcej, zaś ciężkie ropy – gęstość API 22 stopni lub mniej. Ropa o gęstości API pomiędzy 22 a 38 stopni jest ogólnie określana jako ropa o średniej gęstości.