logo

2018

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej LOTOS za 2018 rok

Grupa Kapitałowa LOTOS - Nagranie telekonferencji wynikowej za 2018
Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej LOTOS za 4 kwartał 2018 i 2018 rok
Oświadczenie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. w sprawie Komitetu Audytu
List Prezesa Zarządu
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2018
Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników skonsolidowanych za 4 kw 2018
Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok 2018
Oświadczenie Zarządu Grupy LOTOS S.A. w sprawie zgodności rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności
Ocena Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. dotycząca sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
Informacja Zarzadu o wyborze audytora

Jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A.

List Prezesa Zarządu
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2018
Informacja Zarzadu o wyborze audytora
Ocena Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. dotycząca sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
Oświadczenie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. w sprawie Komitetu Audytu
Oświadczenie Zarządu Grupy LOTOS S.A. w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności
Sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego