Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo


Podział zysku netto

Rok obrotowy Dywidenda na akcję (zł) % zysku netto Dzień dywidendy Dzień wypłaty dywidendy
2005 0,00 0,00 - -
2006 0,36 10,06 11.06.2007 nie później niż 31.07.2007
2007 0,00 0,00 - -
2008 0,00 0,00 - -
2009 0,00 0,00 - -
2010 0,00 0,00 - -
2011 0,00 0,00 - -
2012 0,00 0,00 - -
2013  0,00   0,00   -  -
2014  0,00   0,00   -  -
2015

                 0,00

0,00  -  -
2016

                 1,00

15,93 12.09.2017  29.09.2017 
2017

                 1,00

 13,02 12.09.2018 28.09.2018
2018

                 3,00

 41,58 12.09.2019 27.09.2019
2019

1,00

22,16 14.09.2020 28.09.2020


Stopa dywidendy

Rok obrotowy Dywidenda (zł) Dywidenda na akcję (zł) Cena akcji na koniec roku (zł) Stopa dywidendy (%)
2005 0,00 0,00 44,2 -
2006 40 932 000 0,36 49,3 0,73
2007 0,00 0,00 44,5 -
2008 0,00 0,00 12,0 -
2009 0,00 0,00 31,8 -
2010 0,00 0,00 36,4 -
2011 0,00 0,00 23,3 -
2012 0,00 0,00 41,2 -
2013 0,00 0,00 35,3   -
2014 0,00 0,00 25,5   -
2015  0,00  0,00 27,0  
2016 184 873 362 1,00 38,25  2,61 
2017 184 873 362 1,00 57,69  1,73 
2018 554 620 086 3,00 88,51 3,39
2019 184 873 362 1,00 83,58 1,20


Dzień prawa do dywidendy - dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.

Dzień wypłaty dywidendy - dzień, w którym wypłaca się dywidendę akcjonariuszom Spółki.

Stopa dywidendy - stosunek wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję do ceny akcji.