Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo


Podział zysku netto

Rok obrotowy Dywidenda na akcję (zł) % zysku netto Dzień dywidendy Dzień wypłaty dywidendy
2005 0,00 0,00 - -
2006 0,36 10,06 11.06.2007 nie później niż 31.07.2007
2007 0,00 0,00 - -
2008 0,00 0,00 - -
2009 0,00 0,00 - -
2010 0,00 0,00 - -
2011 0,00 0,00 - -
2012 0,00 0,00 - -
2013  0,00   0,00   -  -
2014  0,00   0,00   -  -
2015

0,00

0,00  -  -
2016

1,00

 15,92 12.09.2017  29.09.2017 
2017

1,00

  12.09.2018 28.09.2018


Stopa dywidendy

Rok obrotowy Dywidenda (zł) Dywidenda na akcję (zł) Cena akcji na koniec roku (zł) Stopa dywidendy (%)
2005 0,00 0,00 44,2 -
2006 40 932 000 0,36 49,3 0,73
2007 0,00 0,00 44,5 -
2008 0,00 0,00 12,0 -
2009 0,00 0,00 31,8 -
2010 0,00 0,00 36,4 -
2011 0,00 0,00 23,3 -
2012 0,00 0,00 41,2 -
2013 0,00 0,00 35,3   -
2014 0,00 0,00 25,5   -
2015  0,00  0,00 27,0  
2016 184 873 362 1,00 38,25  2,61 
2017 184 873 362 1,00    


Dzień prawa do dywidendy - dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.

Dzień wypłaty dywidendy - dzień, w którym wypłaca się dywidendę akcjonariuszom Spółki.

Stopa dywidendy - stosunek wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję do ceny akcji.