logo

Poradnik Inwestora Grupy LOTOS S.A. to nowatorska inicjatywa Spółki mająca na celu ułatwienie analizy i zrozumienia sprawozdań finansowych podmiotów z sektora naftowego. Oferując to narzędzie, Grupa LOTOS S.A. dąży do zwiększenia świadomości i wiedzy na temat działalności Spółki oraz tego jak nasz biznes przekłada się na generowanie wartości dla akcjonariuszy. 

e-Poradnik Część 3
e-Poradnik inwestora Część 2
e-Poradnik inwestora Część 1