logo

Dzienna modelowa marża rafineryjna 

Modelowa marża rafineryjna (USD/bbl)

40.48
Zakres: Pobierz archiwum
04.10.2022 - 29.07.2023
Marża rafineryjna (USD/bbl) 29.07.2023: 40.48

Wartość modelowej marży dziennej odzwierciedla średnią kroczącą z ostatnich pięciu dni.

W celu umożliwienia oceny wpływu zmian cen surowców i produktów na światowych rynkach na zyskowność rafinerii Grupa LOTOS S.A. powróciła do publikacji modelowej marży rafineryjnej i udostępniła zaktualizowany, dostosowany do nowej struktury uzysków produktów model kalkulacji marży, uwzględniający zwiększoną kompleksowość przerobu ropy naftowej na skutek realizacji Projektu Efektywnej Rafinacji (Projekt EFRA), a także szeregu pomniejszych inwestycji poprawiających efektywność przerobu, w tym Węzła Odzysku Wodoru.

Zaktualizowana metodyka kalkulacji marży modelowej (wartości prezentowane od 1 stycznia 2021 roku) przedstawia się następująco:

Matematycznie wyrażony wzór na marżę modelową Grupy LOTOS S.A.:


Modelowa marża rafineryjna [USD/baryłka] = przychody (produkty z 94% przerobionej ropy = 23% benzyna + 63% diesel + 8% ciężki olej opałowy) – koszty (100% przerobionej ropy naftowej + koszt zużycia gazu ziemnego)

 

Prezentowany model operuje na uproszczonych założeniach, tj.: 

Model marży służy przedstawieniu jedynie hipotetycznej zyskowności rafinerii, działającej w ramach określonej konfiguracji technologicznej, opartej na notowaniach rynku Europy północno - zachodniej publikowanych przez Refinitiv.

W konsekwencji wartości prezentowanej marży modelowej nie są tożsame z rzeczywistymi wartościami marży rafineryjnej uzyskiwanymi w podlegającej sezonowości i optymalizacji pracy rafinerii Grupy LOTOS S.A.

Nowa modelowa marża rafineryjna zastępuje poprzednią marżę, publikowaną za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 września 2019 roku. W związku z procesem uruchamiania instalacji Projektu EFRA i zmieniającą się strukturą produktów dotychczasowa modelowa marża rafineryjna przestała przedstawiać zyskowność rafinerii oraz odzwierciedlać strukturę uzysków, przez co jej publikacja została zawieszona w październiku 2019 roku.