logo

Miesięczna struktura produkcji rafinerii: marzec 2022

Struktura wytworzenia produktów rafineryjnych i przerób ropy
w marcu 2022 roku

Powyższy plik zawiera dane miesięczne za okres od października 2019  r. do marca 2022 r.

Struktura wytworzenia produktów rafineryjncyh Grupy LOTOS S.A.  
w tys ton.

marzec

2022

Przerób ropy 

436 

Benzyny

129

Benzyna surowa

  14 

Oleje napędowe

537  

Lekkie oleje opałowe

  33 

Paliwo lotnicze JET

  13 

Produkty ciężkie(1)

  50  

Koks naftowy 

  21

Pozostałe(2)

 74 

Produkcja razem(3)

871 

 

Struktura uzysków w danym miesiącu uzależniona jest od szeregu czynników i może ulegać istotnym zmianom w pozostałych miesiącach roku. W rezultacie prezentowana miesięczna struktura uzysków nie może być traktowana jako reprezentatywna dla Spółki. 

Podobnie jak podczas pierwszej części remontu połówkowego rafinerii, która miała miejsce w 2021 roku, w ramach wykazanego w 1 kwartale 2022 r. wolumenu oleju napędowego znalazł się zaimportowany olej napędowy (374.2 tys. ton w 1 kw. 2022 r. vs. 292,5 tys. ton w 1 kw. 2021 r.), który został wykorzystany w procesie produkcyjnym w celu powiększenia puli dostępnego produktu dla zabezpieczenia zobowiązań i pozycji rynkowej Spółki.

 

1ciężki olej opałowy i komponenty asfaltowe.
2 gazy opałowe i techniczne, siarka, oleje bazowe, frakcja ksylenowa, LPG, paliwo bunkrowe, ekstrakty, rafinaty, gacze.
3 różnica pomiędzy wolumenem przerobionej ropy naftowej i wolumenem produkcji rafinerii wynika z faktu, że oprócz ropy naftowej na instalacje i do komponowania wyrobów gotowych kierowane są strumienie biokomponentów, dodatków uszlachetniających oraz średnich destylatów naftowych, zakupione od zewnętrznych dostawców.