logo

Miesięczna struktura produkcji rafinerii: czerwiec 2022

Struktura wytworzenia produktów rafineryjnych i przerób ropy
w czerwcu 2022 roku

Powyższy plik zawiera dane miesięczne za okres od października 2019  r. do czerwca 2022 r.

Struktura wytworzenia produktów rafineryjncyh Grupy LOTOS S.A.  
w tys ton.

czerwiec

2022

Przerób ropy 

925

Benzyny

   144

Benzyna surowa

54

Oleje napędowe

543

Lekkie oleje opałowe

7

Paliwo lotnicze JET

43

Produkty ciężkie(1) 56
Koks naftowy 

36

Pozostałe 

133

Produkcja razem(3)

1 015 

 

Struktura uzysków w danym miesiącu uzależniona jest od szeregu czynników i może ulegać istotnym zmianom w pozostałych miesiącach roku. W rezultacie prezentowana miesięczna struktura uzysków nie może być traktowana jako reprezentatywna dla Spółki. 

Podobnie jak podczas pierwszej części remontu połówkowego rafinerii, która miała miejsce w 2021 roku, w ramach wykazanego w pierwszych czterech miesiącach 2022 r. wolumenu znalazły się zaimportowane olej napędowy oraz benzyna (odpowiednio 585,8 tys. ton i 67,2 tys. ton), które zostały wykorzystane w procesie produkcyjnym w celu powiększenia puli dostępnych produktów dla zabezpieczenia zobowiązań i pozycji rynkowej Spółki.

 

1ciężki olej opałowy i komponenty asfaltowe.
2 gazy opałowe i techniczne, siarka, oleje bazowe, frakcja ksylenowa, LPG, paliwo bunkrowe, ekstrakty, rafinaty, gacze.
3 różnica pomiędzy wolumenem przerobionej ropy naftowej i wolumenem produkcji rafinerii wynika z faktu, że oprócz ropy naftowej na instalacje i do komponowania wyrobów gotowych kierowane są strumienie biokomponentów, dodatków uszlachetniających oraz średnich destylatów naftowych, zakupione od zewnętrznych dostawców.