logo

Grupa LOTOS spełniła po raz kolejny wysokie wymagania kwalifikacyjne do RESPECT Index, zainicjowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Znalazła się tym samym w grupie 20 firm, które wejdą w skład nowego portfela indeksu. To już szósta odsłona indeksu, w którym LOTOS obecny jest od początku.

CSR

Grupa LOTOS spełniła po raz kolejny wysokie wymagania kwalifikacyjne do RESPECT Index, zainicjowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Znalazła się tym samym w grupie 20 firm, które wejdą w skład nowego portfela indeksu. To już szósta odsłona indeksu, w którym LOTOS obecny jest od początku.

RESPECT Index logo

Cieszy fakt, że większość spółek jest w indeksie od początku – mówi Beata Jarosz, członek zarządu GPW. – Musimy pracować nad tym, aby podmioty wchodzące w skład RESPECT Index były bardziej rozpoznawalne jako liderzy CSR również wśród analityków i uczestników rynku giełdowego.

Certyfikat odebrał Mariusz Machajewski, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych Grupy LOTOS.

Projekt RESPECT (Responsibility, Ecology, Sustainability, Participation, Environment, Community, Transparency) ma na celu promowanie najwyższych standardów odpowiedzialnego zarządzania. Mocno akcentuje również atrakcyjność inwestycyjną spółek giełdowych, którą charakteryzuje m.in. jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich czy ład informacyjny.

Publikację indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie  RESPECT Index – warszawska Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła w 2009 roku. Analizą objęte są spółki notowane na GPW, z wyłączeniem spółek z rynku NewConnect, spółek zagranicznych i będących w dual listingu (notowanych równolegle na kilku giełdach papierów wartościowych).

Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.58 308 87 31, 58 308 83 88, e-mail: media@grupalotos.pl.