logo

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje do publicznej informacji życiorys Pana Ireneusza Fąfara, rekomendowanego na członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A...

Ogólne

Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje do publicznej informacji życiorys Pana Ireneusza Fąfara, rekomendowanego na członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. przez akcjonariusza Spółki - Naftę Polską S.A. - w związku z wprowadzeniem do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 kwietnia 2009 r. punktu dotyczącego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. (raport bieżący nr 11/2009 z dnia 26 marca 2009 r.).

Pan Ireneusz Fąfara - (lat 50), absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie o specjalności Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz studiów podyplomowych na Politechnice Łódzkiej. Odbył praktykę na giełdach we Frankfurcie i Dusseldorfie. Ukończył kursy z zakresu: finansów, rynków kapitałowych i systemów emerytalnych organizowane m.in. przez Związek Banków Szwajcarskich oraz Austriacki Bank Centralny. Posiada licencję maklera papierów wartościowych.

W latach 1985 - 1990 pracował w firmach branży energetycznej jako specjalista ds. eksportu. Od 1992 r. pracował w Banku Energetyki S.A. w Radomiu. W latach 1993 - 1995 pełnił funkcję dyrektora Domu Maklerskiego, a we wrześniu 1995 r. został wiceprezesem Zarządu.

W 1998 r. objął funkcję członka Zarządu ds. ekonomiczno- finansowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Nadzorował wpływy składek do: Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Otwartych Funduszy Emerytalnych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zarządzał również finansami wyżej wymienionych instytucji oraz Funduszem Rezerwy Demograficznej. W latach 2003 - 2006 pełnił dodatkowo obowiązki członka zarządu ZUS ds. informatyki.

Był członkiem Rad Nadzorczych m.in.: ENERGO-UTECH S.A. w Poznaniu, Agencji Rynku Energii S.A. w Warszawie, Milmet S.A., Kompanii Węglowej S.A., Centrum Informatyki Grupy PZU oraz Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Zdrowia.

W maju 2007 r. został powołany na stanowisko prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.