logo

Ogólne

W dniu 23 lutego 2010 roku Grupa LOTOS S.A. opublikowała raport za 4 kwartał 2009 roku.