logo

Grupa LOTOS S.A. informuje iż otrzymała zgłoszenie kandydatury Pana Rafała Lorka na członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Rafał Lorek spełnia kryteria określone w Załączniku II do Zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Ogólne

Grupa LOTOS S.A. informuje iż otrzymała zgłoszenie kandydatury Pana Rafała Lorka na członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Rafał Lorek spełnia kryteria określone w Załączniku II do Zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Zgodnie z zapisami rozdziału II ustęp 1 pkt 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych Spółka prezentuje notkę biograficzną oraz oświadczenie kandydata.