logo

Grupa LOTOS z wynikiem 95 proc. zajęła trzecie miejsce w giełdowym rankingu Złota Akcja TSR 2012, organizowanym przez Grupę Onet.pl. Gala wręczenia nagród odbyła się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a nagrodę w imieniu Spółki odebrał Mariusz Machajewski, wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS.

Ogólne

Grupa LOTOS z wynikiem 95 proc. zajęła trzecie miejsce w giełdowym rankingu Złota Akcja TSR 2012, organizowanym przez Grupę Onet.pl. Gala wręczenia nagród odbyła się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a nagrodę w imieniu Spółki odebrał Mariusz Machajewski, wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS.

W rankingu spółek WIG20 w latach 2009 - 2011 wyróżniono trzy najlepsze spółki, wśród których, oprócz Grupy  LOTOS, znalazły się spółki: Kernel oraz KGHM Polska Miedź. W badaniu zostały uwzględnione dwa okresy – trzyletni (2009 - 2011) oraz dziesięcioletni (2002 - 2011). Na potrzeby rankingu przyjęto, że datami granicznymi są kursy zamykające dany rok kalendarzowy.

- To dla nas cenne wyróżnienie i docenienie pozycji giełdowej naszej Spółki. Wysoki wzrost notowań Grupy LOTOS w ostatnich latach miał związek z tym, że firma przygotowała się i bardzo skutecznie poradziła sobie z zagrożeniem zbliżającego się ogólnoświatowego kryzysu finansowego. Istotna była także konsekwentna realizacja, przez Zarząd Grupy LOTOS, strategii rozwoju firmy, w tym również z sukcesem zakończony program rozbudowy gdańskiej rafinerii, czyli Program 10+. I nie zamierzamy na tym poprzestać – podkreśla Mariusz Machajewski, wiceprezes Zarządu i dyrektor ds. ekonomiczno – finansowych Grupy LOTOS S.A. 

TSR – Złota Akcja, czyli Total Shareholder Return jest popularnym w USA wskaźnikiem, który pozwala ocenić umiejętność kreowania wartości dla akcjonariuszy przez przedsiębiorstwo w danym okresie. Jest to miernik łączący dwie perspektywy, z których analizuje się wyniki przedsiębiorstwa - wewnętrzną oraz zewnętrzną. Decyzje spółki o wypłaconej gotówce, podziale, bądź łączeniu nominalnej wartości akcji są podejmowane wewnątrz organizacji i są komunikowane na zewnątrz, jako fakt – to perspektywa wewnętrzna. Zewnętrzna natomiast jest oparta o kurs akcji ustalany na wolnym rynku i uwzględnia poglądy dużej grupy inwestorów giełdowych.

Ogłoszenie wyników rankingu TSR połączone zostało z debatą o strategiach dla firm, o których mówili prof. Krzysztof Obłój z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Mieczysław Grudziński z University of Illinois. W spotkaniu udział wziął także prezes Giełdy Papierów Wartościowych, dr Ludwik Sobolewski, natomiast całość spotkania poprowadził redaktor naczelny nowego serwisu biznesowego Biznes.pl, Zbigniew Grzegorzewski.

Marcin Zachowicz, rzecznik prasowy Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.(58) 308 75 70, (0) 505 050 454, e-mail: marcin.zachowicz@grupalotos.pl