logo

W III kwartale br. LOTOS wypracował 626 mln zł zysku netto. Przychody ze sprzedaży spółki uplasowały się na poziomie ponad 8,5 mld zł, co oznacza wzrost o 13% r./r. i 2% kw./kw. Wynik operacyjny wyniósł 604 mln zł i był blisko siedmiokrotnie większy w stosunku do III kw. 2011 r. Zysk netto LOTOSU za pierwsze trzy kwartały 2012 r. wyniósł 694,2 mln zł.

Ogólne

W III kwartale br. LOTOS wypracował 626 mln zł zysku netto. Przychody ze sprzedaży spółki uplasowały się na poziomie ponad 8,5 mld zł, co oznacza wzrost o 13% r./r. i 2% kw./kw. Wynik operacyjny wyniósł 604 mln zł i był blisko siedmiokrotnie większy w stosunku do III kw. 2011 r. Zysk netto LOTOSU za pierwsze trzy kwartały 2012 r. wyniósł 694,2 mln zł.

Na osiągnięte przez LOTOS wyniki finansowe w III kw. br. istotny wpływ miał dalszy wzrost średniej modelowej marży rafineryjnej, która ustabilizowała się w analizowanym okresie na poziomie 6,95 USD/bbl (+6,6% kw./kw. +197% r./r.), wzrost notowań ropy Brent Dated (1,1% kw./kw.) oraz korzystne marże z notowań dla paliw płynnych. Z kolei spadek dyferencjału Brent/Ural (-67,8% kw./kw. i -9,2% r./r.) miał negatywny wpływ na wyniki osiągnięte przez spółkę.

W opublikowanych wynikach wyraźnie widać pozytywny wpływ Programu 10+, który stanowi dziś istotną przewagę konkurencyjną LOTOSU – podkreśla Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A. – Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że LOTOS zwiększa sprzedaż i udziały w rynku w okresie ogólnego spadku konsumpcji paliw płynnych w Polsce. To świadczy o najwyższej jakości naszych produktów, wysokiej elastyczności oferty handlowej i partnerskim podejściu do klientów.

Konsolidacja na Litwie, złoże produkcyjne w Norwegii

W III kw. br. średnie wydobycie ropy naftowej na Morzu Bałtyckim wyniosło 3233 bbl/d. Na Litwie w tym samym czasie wydobyto średnio 1579 bbl/d. Spółka LOTOS Petrobaltic wydobywała ropę i gaz ze złoża B3. Wiercenia kolejnych otworów w ramach zagospodarowania złoża B8 potwierdziły możliwość osiągnięcia zakładanego współczynnika wydobycia ropy naftowej. Pod koniec września w Wilnie LOTOS Geonafta podpisała umowę kupna 50% udziałów w spółce UAB Manifoldas. Zamknięcie transakcji nastąpi do końca tego roku, pod warunkiem uzyskania zgody litewskiego urzędu antymonopolowego. Przejęcie udziałów w spółce Manifoldas, to kolejny krok na drodze dalszej konsolidacji aktywów poszukiwawczo-wydobywczych na Litwie.

W Norwegii prowadzone są aktywne działania w celu pozyskania udziałów w złożu produkcyjnym, z uwagi na potencjalne korzyści finansowe wynikające z możliwości rozliczenia aktywa podatkowego powstałego wskutek odpisów na złożu Yme.

Wysokie marże ON wzmocniły EBIT

Wykorzystanie mocy przerobowych rafinerii gdańskiej wyniosło w III kw. br. 98,7% (+6,5 p.p. kw./kw.). Elastyczność instalacji wybudowanych w ramach Programu 10+ wykorzystano w kierunku przerobu innych niż Rozewie i Ural gatunków ropy naftowej (Basrah Light, Troll i Arab Extra Light). Zwiększenie uzysku oleju napędowego (ON) o 72,4 tys. ton (kw./kw.), przy wzroście marży z notowań tego produktu (20,5% kw./kw. i 38,3% r./r.) znacznie wzmocniło efekt wzrostu marży z notowań na wynik operacyjny spółki.

Spadek konsumpcji paliw płynnych w Polsce o 6,6% po 8 miesiącach 2012 r. (vs. koniec sierpnia 2011 r.) odzwierciedla dekoniunkturę w krajowej gospodarce. Na koniec sierpnia br. zapotrzebowanie na ON w kraju zmniejszyło się o 7,1% (r./r.). Ujemne wyniki branży budowlanej i rosnące koszty sektora transportu nie dostarczają bodźców do wzrostu popytu na diesla. Mimo to w tym czasie udział LOTOSU w krajowym rynku paliw ogółem wynosił 34% (+0,7 p.p. r./r.).

LOTOS najszybciej rozwijająca się siecią w Polsce

W III kw. br. kontynuowano rozbudowę i restrukturyzację sieci detalicznej LOTOS. W analizowanym okresie LOTOS nadal był liderem wzrostu liczby stacji na polskim rynku (+13,6% r./r.). Wzrost liczby stacji, przełożył się na wzrost masy marży detalicznej. Mimo spadku krajowej konsumpcji detalicznej paliw (-6% na koniec sierpnia 2012 (r./r.) LOTOS odnotował w obszarze detalu zarówno wzrost wolumenów sprzedaży (+5,3% kw./kw.), jak i przychodów ze sprzedaży (+7,3% kw./kw. i +10% r./r.). Z kolei wynik operacyjny detalu wyniósł 4 mln zł i był wyższy o 48,1% kw./kw. Na ww. wynik główny wpływ miał wzrost wolumenu sprzedaży oraz poprawa marży detalicznej na krajowym rynku.

W warunkach utrzymującej się ujemnej dynamiki konsumpcji paliw płynnych w Polsce, udział LOTOSU w detalicznym rynku paliw mierzony wolumenem sprzedanej benzyny i ON na koniec sierpnia 2012 r. wynosił 8% (vs. 7,6% r./r.).

Biuro Informacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.58 308 87 31, 58 308 83 88, e-mail: media@grupalotos.pl