logo

Grupa LOTOS S.A. została wyróżniona w rankingu „Analiza ESG spółek w Polsce”, który przygotowało Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych we współpracy z firmami konsultingowymi Accreo Taxand i GES.

CSR

Grupa LOTOS S.A. została wyróżniona w rankingu „Analiza ESG spółek w Polsce”, który przygotowało Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych we współpracy z firmami konsultingowymi Accreo Taxand i GES.

Patronat nad projektem objęło Ministerstwo Skarbu Państwa, w ramach programu Akcjonariat Obywatelski oraz Komisja Nadzoru Finansowego i Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Celem projektu jest podniesienie transparentności spółek giełdowych notowanych na GPW. To edukacyjne przedsięwzięcie ma za zadanie przygotować emitentów oraz podmioty finansowe na możliwe zmiany legislacyjne oraz nadchodzące trendy rynkowe w zakresie raportowania danych pozafinansowych – mówi Mirosław Kachniewski, prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

„Analiza ESG spółek w Polsce” to przedsięwzięcie wyjątkowe nie tylko w skali Polski ale również na międzynarodowej mapie działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Celami projektu jest zwiększenie transparentności raportowania danych pozafinansowych w firmach oraz dostarczenie wiarygodnych danych pozafinansowych dla analityków, inwestorów i innych grup interesariuszy. Projekt ma charakter edukacyjny a liczne działania podejmowane w jego ramach, w zamierzeniu organizatorów, mają na celu zwrócić uwagę przedstawicieli spółek na zagadnienie raportowania danych pozafinansowych.

Dzięki wyróżnieniu w rankingu „Analiza ESG spółek w Polsce” LOTOS potwierdził swoją obecność w gronie emitentów, którzy wykazują się największą transparentnością pod kątem ujawniania danych pozafinansowych związanych z kwestiami ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. Co potwierdza najwyższe standardy komunikacji spółki z rynkiem, stanowiące istotny fundament w budowaniu długotrwałej przewagi konkurencyjnej.

Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.58 308 87 31, 58 308 83 88, e-mail: media@grupalotos.pl