logo

Dodatkowe produkty – 100 tysięcy ton LPG, 9 tys. ton wodoru i 25 tys. ton benzyny zapewnić ma rocznie Grupie LOTOS nowa instalacja: Węzeł Odzysku Wodoru (WOW). Te cenne produkty powstaną z gazów wodorowych spalanych obecnie w sieci gazu opałowego.  Budowa instalacji rozpocznie się wiosną 2015 r.

Ogólne

Dodatkowe produkty – 100 tysięcy ton LPG, 9 tys. ton wodoru i 25 tys. ton benzyny zapewnić ma rocznie Grupie LOTOS nowa instalacja: Węzeł Odzysku Wodoru (WOW). Te cenne produkty powstaną z gazów wodorowych spalanych obecnie w sieci gazu opałowego.  Budowa instalacji rozpocznie się wiosną 2015 r.

Wodór jest w gdańskiej rafinerii niezbędny dla instalacji hydrokrakingu i hydroodsiarczania, produkujących najwięcej  paliw. Zbudowanie Węzła Odzysku Wodoru pozwoli zwiększyć produkcję na instalacjach hydrokrakingu, obniżyć koszt produkcji wodoru i uzyskać znaczną ilość LPG i surowej benzyny.


- Koszt tej inwestycji szybko się zwróci. Zarówno dzięki skierowaniu na rynek dodatkowej znacznej ilości gazu płynnego LPG, jak i zwiększeniu produkcji instalacji hydrokonwersyjnych – podkreśla Marek Sokołowski, wiceprezes GL S.A., dyrektor ds. produkcji i rozwoju. – Ponadto zastąpienie gazów wodorowych gazem ziemnym  zwiększy stabilność i bezpieczeństwo zasilania sieci gazu opałowego. Dodatkowy efekt to zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery.

WOW zostanie zbudowany przez amerykańską firmę AMCS Corporation w formule „pod klucz”. Wcześniej AMCS wybudował w Polsce instalację kriogenicznego rozdziału gazów dla Anwilu Włocławek.
- Polska jest kluczem do trwałego sukcesu w Europie – powiedział Ishmael A. Chalabi, prezes  AMCS Corporation.  - Jesteśmy pod wrażeniem profesjonalizmu i umiejętności polskich pracowników. Cieszymy się, że zostaliśmy wybrani przez LOTOS,  jeden z wiodących w Europie koncernów naftowych. Wybór naszej technologii INNOVA jest zgodny z waszą wizją efektywności energetycznej i odpowiedzialnego zarządzania środowiskowego. Chętnie wspomożemy was w tych dążeniach.

Podpisanie umowy WOW

Podpisanie umowy między Grupą LOTOS a AMCS Corporation. Od lewej: Ishmael A. Chalabi, Marek Sokołowski, Grzegorz Hrycyna

- Inwestycja ta jest pokłosiem innowacyjnego pomysłu i stałego dążenia do podnoszenia efektywności procesu przerobu ropy w Grupie LOTOS – podkreślił Grzegorz Hrycyna. - Innowacyjność polega na takim zastosowaniu technologii kriogenicznej do rozdziału wodoru i węglowodorów, że w efekcie otrzymamy produkty o wysokiej czystości.

Wybrana przez LOTOS technologia kriogeniczna zapewnia wysoki, 95 proc. odzysk wodoru i wysoką jakość LPG, gotowego już do sprzedaży. W tej technologii gaz wsadowy jest schładzany do niskiej temperatury, w której następuje rozdział na  wodór oraz mieszaninę węglowodorów, które przechodzą w stan ciekły. Wsadem na instalację WOW będą pochodzące z kilku instalacji gazy wodorowe, które obecnie kierowane są do sieci gazu opałowego i spalane w piecach technologicznych.

Instalacja WOW

Tak będzie wyglądać WOW

Centralnym elementem instalacji będzie coldbox, w którym mieszanina gazów wodorowych zostanie schłodzona do niskich temperatur i nastąpi oddzielenie wodoru od węglowodorów, które przejdą w stan ciekły.  Obok Instalacji WOW i zbiornika LPG zbudowany zostanie również autonalewak LPG i stacja redukcyjna gazu ziemnego.

Obecnie trwają prace projektowe i przygotowawcze, a budowa WOW rozpocznie się wiosną 2015 r. Instalacja powinna być przekazana do użytkowania w końcu października 2016 roku.

 

Biuro Komunikacji
Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135,
80-718 Gdańsk,
tel. 58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55,
e-mail: media@grupalotos.pl