logo

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji.
Rada podjęła dziś uchwałę o powołaniu Pana Pawła Olechnowicza do składu Zarządu Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji na funkcję Prezesa Zarządu.

Ogólne

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji.
Rada podjęła dziś uchwałę o powołaniu Pana Pawła Olechnowicza do składu Zarządu Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji na funkcję Prezesa Zarządu.

W stosunku do pozostałych stanowisk Rada Nadzorcza postanowiła kontynuować postępowanie konkursowe. Kadencja obecnego Zarządu zakończy się 28 czerwca 2015 r. Pozostali członkowie Zarządu zostaną powołani przed końcem kadencji obecnego Zarządu.

Pan Paweł Olechnowicz funkcję Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. pełni od 12.03.2002 roku. Zarządza, kieruje oraz ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Grupy Kapitałowej LOTOS. Pełni również obowiązki Przewodniczącego Rady Dyrektorów LOTOS Exploration and Production Norge AS oraz Rady Dyrektorów LOTOS Geonafta.

Ukończył Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Podyplomowe Studia na Politechnice Gdańskiej – Organizacja, Ekonomika i Zarządzanie Przemysłem oraz MBA INSEAD, Fontainebleau, a także wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych z zakresu zarządzania.

W 1977 roku rozpoczął karierę zawodową w Zakładach Mechanicznych „Zamech” w Elblągu (od 1990 r. ABB Zamech Sp. z o. o.). W latach 1990-1996 był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym ABB Zamech Ltd. i jednocześnie w latach 1994 – 1996 pełnił funkcję Wiceprezesa ABB Polska. Kolejne dwa lata pracował w centrali ABB Ltd. w Zurichu na stanowisku Wiceprezesa na Europę Centralną i Wschodnią. W latach 1999-2000 pełnił funkcję Wiceprezesa i Zastępcy Dyrektora Generalnego w ZML Kęty S.A. Od 2001r. kierował założoną przez siebie firmą konsultingową Paweł Olechnowicz - Consulting.


Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55, e-mail: media@grupalotos.pl