logo

1 czerwca br., w Gdańsku, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A. W trakcie obrad zatwierdzono m.in. sprawozdania finansowe spółki (jednostkowe i skonsolidowane) za 2014 r. oraz udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Ogólne

1 czerwca br., w Gdańsku, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A. W trakcie obrad zatwierdzono m.in. sprawozdania finansowe spółki (jednostkowe i skonsolidowane) za 2014 r. oraz udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Jednocześnie, na wniosek Skarbu Państwa (główny akcjonariusz Grupy LOTOS S.A.), zarządzona została przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (ZWZ). Ogłoszenie przerwy nastąpiło w celu uzyskania czasu niezbędnego dla dalszych analiz związanych z pozostałym punktem porządku obrad ZWZ z 1 czerwca br.

Wznowienie obrad ZWZ nastąpi 30 czerwca 2015 r., o godzinie 10.00, w siedzibie Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku.  

Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55, e-mail: media@grupalotos.pl