logo

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. do składu Zarządu Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji powołała wszystkich dotychczasowych członków zarządu. VIII kadencja Zarządu zakończy się w dniu 28 czerwca 2015 r. IX wspólna kadencja Zarządu rozpocznie się z dniem 29 czerwca br.

Ogólne

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. do składu Zarządu Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji powołała wszystkich dotychczasowych członków zarządu. VIII kadencja Zarządu zakończy się w dniu 28 czerwca 2015 r. IX wspólna kadencja Zarządu rozpocznie się z dniem 29 czerwca br.

Pan Mariusz Machajewski obejmie funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych. Pan Zbigniew Paszkowicz obejmie funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia. Pan Marek Sokołowski obejmie funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju. Pan Maciej Szozda obejmie funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji i Handlu.

29 maja br. Rada Nadzorcza powołała Pana Pawła Olechnowicza na funkcję Prezesa Zarządu. Pan Paweł Olechnowicz funkcję Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. pełni od 2002 roku.

Pan Mariusz Machajewski

Funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. pełni nieprzerwanie od 2006 roku, wchodząc w skład Zarządu VI, VII oraz VIII kadencji. Związany z Grupą LOTOS S.A. (wcześniej Rafineria Gdańska S.A.) od 1997 roku.

Pan Zbigniew Paszkowicz

Funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. pełni od 2012 roku – powołany przez Radę Nadzorczą Spółki do składu Zarządu VIII kadencji. Z Grupą LOTOS S.A. (wcześniej Rafineria Gdańska S.A.) związany jest zawodowo od 1992 roku.

Pan Marek Paweł Sokołowski

Funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. pełni nieprzerwanie od 2002 roku wchodząc w skład Zarządu IV, V, VI, VII oraz VIII kadencji. Z Grupą LOTOS S.A. (wcześniej Rafineria Gdańska S.A.) związany jest zawodowo od 1973 roku.

Pan Maciej Szozda

Funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS pełni od 2009 roku wchodząc w skład Zarządu VII oraz VIII kadencji.

Biuro Komunikacji
Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135,
80-718 Gdańsk,
tel. 58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55,
e-mail: media@grupalotos.pl