Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

Jako jedna z 20 największych spółek warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, zostaliśmy wybrani do pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index. 19 listopada 2009 roku odbyło się pierwsze notowanie nowego indeksu, do którego zakwalifikowano 16 spółek o ratingu A.

RESPECT to projekt, który ma na celu promowanie najwyższych standardów odpowiedzialnego zarządzania. Dlatego zakwalifikowanie się do RESPECT Index jest dla nas potwierdzeniem, że rynek nie tylko dostrzega, ale i pozytywnie ocenia realizowane przez nas działania w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. Wysoka ocena ratingowa stanowi dla nas wskazanie, że przyjęta w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS strategia CSR skutecznie wspiera realizację celów biznesowych i spotyka się z uznaniem inwestorów. Taki był nasz cel długofalowy – wdrożenie najwyższych, międzynarodowych standardów zarządczych w obszarach istotnych dla pozyskania społecznej akceptacji dla naszej działalności. Poddanie się dodatkowej ocenie rynku kapitałowego zgodne jest z realizowanym przez nas postulatem transparentności i rzetelności w relacjach z kluczowymi interesariuszami.

Proces kwalifikacji spółek do RESPECT Index przebiega w trzech etapach: dokonywana jest selekcja spółek na podstawie kryterium inwestowalności, następnie badane są kryteria z dziedziny ładu korporacyjnego i relacji inwestorskich, zaś w końcowej części analizie podlega system zarządzania CSR w spółkach.

Spółki inwestowalne to:

Działania realizowane w drugim etapie selekcji spółek pod kątem ich zakwalifikowania do grona uczestników indeksu zakładają:

Końcowym etapem badania spółek jest wypełnienie przez nie ankiety potwierdzającej realizację dobrych praktyk CSR w zarządzaniu organizacją. Kwestionariusz, weryfikowany przez firmę audytorską, zawiera następujące elementy oceny:

Polityka CSR

 • Strategia CSR oraz aktywności podejmowane przez Spółkę w obszarze CSR;
 • Osoba dedykowana do działań CSR;
 • Raporty CSR;
 • Nieobligatoryjne deklaracje, zasady lub kodeksy przestrzegane przez Spółkę i odnoszące się bezpośrednio do kwestii społecznych, ekonomicznych lub środowiskowych.

System Zarządzania

 • System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem;
 • Kodeks etyki;
 • Wymagania z zakresu odpowiedzialności społecznej stawiane przez Spółkę dostawcom produktów i usług (klauzule etyczne, audyty);
 • Dialog z interesariuszami.

Zarządzanie środowiskowe

 • Polityka środowiskowa;
 • Działania podejmowane przez Spółkę w celu monitorowania i ograniczenia zużycia  surowców, materiałów, paliw, energii, wody;
 • Nieobligatoryjny recykling i segregacja odpadów.

Polityka personalna

 • Polityka personalna;
 • Wypadkowość;
 • Pozafinansowy system motywacji pracowników;
 • Badania satysfakcji pracowników.

Rynek i Klienci

 • System zarządzania reklamacjami, skargami i wnioskami;
 • Kodeks etyki reklamy;
 • System zarządzania ochroną danych osobowych i prywatności;
 • Otrzymane kary, m.in. za działania antykonkurencyjne lub monopolistyczne.

 

Kalendarium RESPECT Index:

19 listopada 2009 r. - ogłoszenie wyników pierwszego badania RESPECT Index, uczestnikami indeksu zostaje 16 spółek

lipiec 2010 r. - zmiana częstotliwości i zasad badania spółek: weryfikacja tylko najpłynniejszych spółek dokonywana co pół roku;

styczeń 2011 r. - zmiana częstotliwości ogłaszania indeksu z trzy razy dziennie na co minutę podczas notowań ciągłych; ogłoszenie wyników II edycji; w indeksie jest 16 spółek

lipiec 2011 r. - ankieta nt. CSR wśród profesjonalnych uczestników rynku; ogłoszenie wyników III edycji; w indeksie są 22 spółki

styczeń 2012 r. - ogłoszenie wyników IV edycji, w indeksie są 23 spółki

lipiec 2012 r. - ogłoszenie wyników V edycji projektu, w indeksie jest 20 spółek