logo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 17 czerwca 2022 roku
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 20 lipca 2022 roku
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 14 października 2021 roku
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 czerwca 2019 roku
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 14 czerwca 2017 roku
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku
Projekty uchwał NWZ w dniu 17 marca 2017 roku
Projekty uchwał NWZ 14.09.2016.pdf
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 22 grudnia 2016 roku
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 czerwca 2016 roku
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 27 stycznia 2016 roku
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 1 czerwca 2015 roku.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 czerwca 2013 roku.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 listopada 2012 roku.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 czerwca 2012 roku.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 29 lutego 2012 roku.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 8 sierpnia 2011 roku.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 27 czerwca 2011 roku.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 czerwca 2010 roku.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 11 lutego 2010 roku.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 17 grudnia 2009 roku.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 30 czerwca 2009 roku.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 27 kwietnia 2009 roku.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 30 czerwca 2008 roku.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 22 stycznia-20 lutego 2008 roku.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 maja 2007 roku.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 30 stycznia 2006 roku.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 23 sierpnia 2005 roku.