Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

W końcu lat 90-tych XX wieku inspiracją dla stworzenia zasad Ładu Korporacyjnego w Polsce były kodeksy bardziej doświadczonych zachodnich rynków kapitałowych oraz konsultacje środowisk związanych z rodzimym rynkiem kapitałowym, prawników, ekonomistów.

W 2001 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie powołała w tym celu  "Komitet Dobrych Praktyk".

Jesienią 2002 roku pierwsze podstawowe zasady etyki biznesowej zebrano w inkorporowanym przez warszawską GPW dokumencie pt. "Dobre praktyki w spółkach publicznych". Zbiór obejmował dobre praktyki Walnych Zgromadzeń, Rad Nadzorczych, Zarządu, a także dobre praktyki w zakresie relacji z osobami i instytucjami zewnętrznymi.

Następnie w latach 2005 - 2007  za obowiązujący przewodnik po zasadach Ładu Korporacyjnego dla firm, które pragnęły długotrwale budować solidne relacje z akcjonariuszami uznano zmodyfikowany w toku praktyki, dyskusji i zaleceń Komisji Europejskiej, dokument pt. "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005".

Uchwałą Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku przyjęto  nowelę  pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”,  która weszła  w życie w dniu 1 stycznia 2008 roku. Kolejną nowelę przyjęto Uchwałą Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 roku, której Grupa LOTOS S.A. przestrzegała od dnia 1 lipca 2010 roku.

Od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2015 roku Grupa LOTOS S.A. stosowała zatwierdzony przez GPW w dniu 21 listopada 2011 r. zbiór Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Począwszy od 1 stycznia 2016 roku Spółka realizuje znowelizowany zbiór Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016:

Dobre Praktyki Spółek Notowanych 2016

Raporty Ładu korporacyjnego 

Raporty przekazane na podstawie §29 ust.3 Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie:

Ponadto równolegle z raportami rocznymi Grupa LOTOS S.A. publikuje raporty o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego:

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Grupie LOTOS w 2014 roku - rozdział Sprawozdania z Działalności Zarządu

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Grupie LOTOS w 2013 roku - rozdział Sprawozdania z Działalności Zarządu

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Grupie LOTOS w 2012 roku - rozdział Sprawozdania z Działalności Zarządu

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Grupie LOTOS w 2011 roku - rozdział Sprawozdania z Działalności Zarządu

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Grupie LOTOS w 2010 roku - rozdział Sprawozdania z Działalności Zarządu

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Grupie LOTOS w 2009 roku - rozdział Sprawozdania z Działalności Zarządu

Historia Dobrych Praktyk w Polsce.

W końcu lat 90-tych XX wieku inspiracją dla stworzenia zasad Ładu Korporacyjnego w Polsce były kodeksy bardziej doświadczonych zachodnich rynków kapitałowych oraz konsultacje środowisk związanych z rodzimym rynkiem kapitałowym, prawników, ekonomistów.

W 2001 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie powołała w tym celu  "Komitet Dobrych Praktyk".

Jesienią 2002 roku pierwsze podstawowe zasady etyki biznesowej zebrano w inkorporowanym przez warszawską GPW dokumencie pt. "Dobre praktyki w spółkach publicznych". Zbiór obejmował dobre praktyki Walnych Zgromadzeń, Rad Nadzorczych, Zarządu, a także dobre praktyki w zakresie relacji z osobami i instytucjami zewnętrznymi.

Następnie w latach 2005 - 2007  za obowiązujący przewodnik po zasadach Ładu Korporacyjnego dla firm, które pragnęły długotrwale budować solidne relacje z akcjonariuszami uznano zmodyfikowany w toku praktyki, dyskusji i zaleceń Komisji Europejskiej, dokument pt. "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005".

Uchwałą Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku przyjęto  nowelę  pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”,  która weszła  w życie w dniu 1 stycznia 2008 roku. Kolejną nowelę przyjęto Uchwałą Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 roku.

Od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2015 roku obowiązywał zatwierdzony przez GPW w dniu 19 października 2011 r. zbiór Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Z dniem 1 stycznia 2016 roku w życie weszła nowela zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.