logo

W związku z procesem uruchamiania instalacji Projektu EFRA i zmieniającą się strukturą produktów poprzednio publikowana modelowa marża rafineryjna przestała przedstawiać zyskowność rafinerii oraz odzwierciedlać strukturę uzysków, przez co jej publikacja została zawieszona w październiku 2019 roku. 

Od początku 2021 roku modelowa marża rafineryjna zastąpiła poprzednią marżę, publikowaną za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 września 2019 roku. W związku z procesem uruchamiania instalacji Projektu EFRA i zmieniającą się strukturą produktów dotychczasowa modelowa marża rafineryjna przestała przedstawiać zyskowność rafinerii oraz odzwierciedlać strukturę uzysków, przez co jej publikacja została zawieszona w październiku 2019 roku.

Porównanie dawnej marży modelowej rafinerii Grupy LOTOS (bez Projektu EFRA) oraz nowej marży modelowej Spółki (z Projektem EFRA) i efekt zmiany metodyki obliczania modelowej marży rafineryjnej prezentuje poniższa tabela, za okres od października do grudnia 2020 roku w USD/bbl:  

marża modelowa [USD/bbl] paź-19 lis-19 gru-19 sty-20 lut-20 mar-20 kwi-20 maj-20 cze-20 lip-20

sie-20

wrz-20

paź-20

lis-20

gru-20

poprzednia marża
(bez EFRA)
9,0 3,6 4,4 5,5 5,4 9,6 11,4 1,3 -0,7 1,1 1,2 0,3 1,4 1,1 1,2
nowa marża
(z EFRA)
 13,4 7,9 8,4 8,5 8,0 11,9 13,3 2,7 0,4 2,4 2,3 1,0 1,3 1,1 1,4


Różnica (delta) pomiędzy dawną marżą rafinerii Spółki a obecną marżą, osiąganą po uruchomieniu instalacji EFRA w USD/bbl

wykres z korytarzem

Poniżej zaprezentowane zostały dane historyczne:

 Modelowa marża rafineryjna za 2019 rok w USD/bbl (zawieszona)

sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź list gru
6,14  7,11  7,55  5,60  5,50  6,16  8,60 7,15  8,55      

 

Modelowa marża rafineryjna za 2018 rok w USD/bbl

sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź list gru
5,84 6,54  6,90  7,45  7,34  7,27  7,69  8,96  5,59  7,42  10,21  7,32

 

Modelowa marża rafineryjna za 2017 rok w USD/bbl

sty lut  mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru
7,03  7,68  7,36  8,03  6,70  6,94  7,43 7,92  10,40 8,55   7,08  5,36


Modelowa marża rafineryjna w ujęciu kwartalnym w USD/bbl

1 kw 2015 2 kw 2015 3 kw 2015  4 kw 2015  1 kw 2016  2 kw 2016 3 kw 2016 4 kw 2016 1 kw 2017 2 kw 2017 3 kw 2017

4kw
2017

1kw 2018 

2kw 2018

3kw 2018

4kw 2018

1kw 2019

2kw 2019

3kw 2019

9,38  8,08 7,41  6,21  6,51 6,49 6,01 8,24 7,34 7,14 8,57 7,07 6,40 7,29 7,47 8,47  6,98 5,76 8,10

 

Modelowa marża rafineryjna za 2016 rok w USD/bbl

sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru
7,25  6,12  6,17  6,07  6,23 7,09  5,27  5,55 7,31   8,86 8,59  7,15

 

Modelowa marża rafineryjna za 2015 rok w USD/bbl

sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru
8,77 8,99 10,32   7,87  7,49  8,73  6,79  8,51  7,08  5,85  8,60  4,45

 

Modelowa marża rafineryjna za 2014 rok w USD/bbl

sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru
5,25 5,52  4,29  6,40  4,09  4,44  6,14  6,87  7,86  6,87  8,29  6,83

 

Modelowa marża rafineryjna za 2013 rok w USD/bbl

sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru
5,82 8,30 7,95 7,33 4,97 5,70 4,48 3,91 4,54 5,55 5,24 5,68

 

Historyczna modelowa marża rafineryjna przedstawiała zyskowność rafinerii opartą na notowaniach rynku NWE publikowanych przez Thomson Reuters, przy uwzględnieniu agregacji grup produktowych do ogólnie dostępnych indeksów cenowych, na których bazowała większość sprzedaży Spółki.

Marża modelowa obliczana była dla struktury uzysków wynikającej z uśrednionego scenariusza (z pominięciem sezonowości rocznej) typowej pracy rafinerii Grupy LOTOS S.A. 

Założono przerób roczny wynikający z 95% wykorzystania mocy wytwórczych instalacji destylacyjnych oraz, że całość wsadu stanowi ropa typu Ural, której wartość ustalana jest jako suma notowania Dtd Brent i spreadu Ural - Brent.

Do kalkulacji historycznej marży przyjęto poniższą strukturę uzysków, której przypisano następujące indeksy cenowe: 

Kalkulację marży pomniejszano o szacowany modelowy koszt zużycia gazu ziemnego na przerobioną modelową baryłkę ropy naftowej - obliczany jako iloczyn współczynnika 0,075 oraz notowań indeksu gazu ziemnego z rynku dnia następnego (RDNg) na Towarowej Giełdzie Energii (indeks TGEgasDA) przeliczonego na koszt w USD za MWh (dla danych od początku 2016 roku).

Ponieważ prezentowany model nie uwzględniał różnic w cenach osiąganych poprzez sprzedaż produktów na różnych geograficznych rynkach zbytu, wielkość prezentowanej historycznej marży modelowej  była przybliżona, nie zaś tożsama z rzeczywistą wielkością marży rafineryjnej uzyskiwanej w rafinerii Grupy LOTOS S.A.