logo

Pytania przekazane przez Akcjonariusza - Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 30 czerwca 2021 roku 

Pytania przekazane przez Akcjonariusza - Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 30 czerwca 2020 roku 

Pytania przekazane przez Akcjonariusza - Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 28 czerwca 2019 roku 

Pytania zadane przez akcjonariuszy podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 14 czerwca 2017roku.

Pytania zadane podczas ZWZ Grupy LOTOS S.A. w dniu 14.06.2017r.

Pytania zadane przez akcjonariuszy podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 czerwca 2016 roku.

Pytania zadane podczas ZWZ Grupy LOTOS S.A. w dniu 28.06.2016 r.

Pytania zadane przez akcjonariuszy podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku.

Pytania zadane podczas ZWZ Grupy LOTOS S.A. w dniu 30.06.2015 r.

Pytania zadane przez akcjonariuszy podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 1 czerwca 2015 roku.

Pytania zadane podczas ZWZ Grupy LOTOS S.A. w dniu 01.06.2015 r.

Pytania zadane przez akcjonariuszy podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku.

Pytania zadane podczas ZWZ Grupy LOTOS S.A. w dniu 30.06.2014 r.

Pytania zadane przez akcjonariuszy podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 czerwca 2013 roku.

Pytania zadane podczas ZWZ Grupy LOTOS S.A. w dniu 28.06.2013 r.

 Pytania zadane przez akcjonariuszy podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 czerwca 2012 roku.